Vår historia

Umeå Begravningsbyrå, Rodmark, Åbergs i sin nuvarande form har sin början redan i tidigt 30-tal. Vid den tiden startade Olssons Begravningsbyrå sin verksamhet på Backen i Umeå. Senare kom makarna Olsson att överlåta begravningsbyrån till sin dotter Elisabeth Åberg. Hon drev byrån fram till 1984 tillsammans med sin man Bertil Åberg som också var kyrkvaktmästare på Backens kyrkogård.

År 1984 övertog Elisabeth och Bertil Åbergs son, Lars Åberg begravningsbyrån. Under fyra år var han verksam under namnet Åbergs Begravningsbyrå på Backen.

Den 1 november 1988 ombildades förtaget till aktiebolag och fick sitt nuvarande namn, Umeå Begravningsbyrå, Rodmark, Åbergs. Som delägare i bolaget tillsammans med Lars Åberg ingick vid den tidpunkten, Roland Rodmark, som varit verksam i begravningsbranschen sedan 1975.

Åren 1988 till 2004 hade företaget två kontor, dels på Backenvägen 150 och ett nytt kontor på Östra Kyrkogatan 85.

År 2005 sålde Lars Åberg sin del i företaget och Roland Rodmark blev ensam ägare. Kontoret på Backenvägen lades ner samma år och verksamheten koncentrerades till Östra Kyrkogatan 85.
Där bedrev Umeå Begravningsbyrå, Rodmark, Åbergs med Roland Rodmark som VD och fem anställda sin verksamhet fram till 2014.

Idag driver Annika Hedman och Mårten Rodmark verksamheten med 6 anställda i Umeå och Vindeln. Den 1 februari 2007 köptes Vindelns Begravningsbyrå och är efter detta datum ett
filialkontor till Umeå. Kontorsansvarig i Vindeln är Ingela Jonsson.

I juni 2007 inregistrerades namnet Vännäs Begravningsbyrå.