Ta en sak i taget

Ha inte bråttom

Det är helt naturligt att känna sig osäker inför allt man ska ha hand om vid förlusten av en anhörig eller nära vän. Ett bra råd är att du inte behöver ha bråttom. Ta en sak i taget. En del av det som du kanske oroar dig för kan nästan alltid vänta ett litet tag. Vi från begravningsbyrån finns alltid till hands för dina frågor och undringar. Här en del av det man kan börja med att ta tag i.

Andra kontaktmöjligheter

Förutom anhöriga och nära vänner, finns andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Telefonnummer till din församling och till ”jourhavande” finns i telefonkatalogen. Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

Några saker som du bör ordna snarast

Det finns en del som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Misstänker du att det kan bli oenighet bland de anhöriga om till exempel bouppteckningen, är det bra om en utomstående person finns med när du är i bostaden. Det är inte lämpligt att ta med sig någonting därifrån. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen. Låt barn och ungdomar delta. Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, men vad barn behöver är stöd att klara det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda det avsked som en begravning innebär betyder lika mycket för barn som vuxna. Ju äldre barnen är desto större behov har de i allmänhet att få vara med och påverka.