Att vara förberedd

Hos oss kan du inte bara beställa en begravning – vi hjälper även till med det mesta inom området familjejuridik, såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten med mera. Vidare så hjälper vi naturligtvis gärna till med din egen planering inför livets slut. Inte bara vad beträffar testamente och de juridiska bitarna, utan även med önskemålen beträffande begravning, jordfästning / kremation osv.

Fyll i Livsarkivet

För att försäkra dig om att dina närmaste ska få tillgång till viktiga dokument – som testamente, livförsäkring, gåvobrev, lagfart, samboavtal, äktenskapsförord o s v, när de som bäst behöver det –rekommenderar vi att du fylla i ett dokument som heter Livsarkivet. Har du önskemål inför din egen begravning, när det gäller musik, tal, ceremoni o s v – då är det i Livsarkivet du ska skriva ner det.

Du är välkommen att hämta ett exemplar hos oss på begravningsbyrån, så hjälper vi dig samtidigt att fylla i det.När du fyllt i ditt exemplar av Livsarkivet, förvarar vi det tills den dagen dina anhöriga behöver de viktiga svar på alla de frågor som uppstår. Du kan också välja att fylla i Livsarkivet direkt on-line på umea.livsarkivet.se.

Försäkra dig om att pengar finns

Kanske vill du även titta på försäkringsbiten. En begravningsförsäkring är ofta väldigt förmånlig och det kan kännas bra att veta att när den dagen kommer så behöver inte de anhöriga fundera kring begravningskostnaderna.

Inför livets slut

Skriften ”Inför livets slut” och formuläret ”Önskemål inför livets slut” är också varmt välkommen in till oss för att hämta dem i tryckt form. Bägge är självklart kostnadsfria.