Begravningsförsäkringar

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att pengar till begravningen tas ur dödsboet. Det innebär att de efterlevande bestämmer begravningens omfattning om den avlidne inte tecknat ner sina önskemål i sitt eget exemplar av Livsarkivet. Saknar dödsboet tillgångar bekostas begravningen av den avlidnes hemkommun.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen kan man teckna en begravningsförsäkring. Det bästa är att teckna en försäkring med sparande. Då kommer de premier man betalat varje år att finnas kvar även om man av olika anledningar slutar att betala försäkringen i framtiden.

Kostnaden för en begravningsförsäkring beror på hur gammal man är när man ansluter sig. Ibland kan man av hälsoskäl vara helt förhindrad att teckna livförsäkringar. Då kan en engångsinsättning vara ett alternativ.

Den försäkring vi erbjuder tillhör en av marknadens absolut bästa. Du är välkommen att kontakta oss på Umeå, Vindeln eller Vännäs Begravningsbyrå så sänder vi över fullständiga uppgifter om villkor och premiekostnader mm.