Pengar och värdehandlingar

Pengar till begravningen

Kostnaderna för begravningen betalas normalt inte av de anhöriga, utan tas från tillgångarna i dödsboet. Om du vill se till att det finns pengar undanlagda till begravningen, kan du teckna en försäkring eller öppna ett särskilt konto. Ibland finns det pengar avsatta till begravning i pensions- och livförsäkringar, exempelvis gruppförsäkring genom arbetet eller någon förening.

Dina värdehandlingar och önskemål

Av hänsyn till de efterlevande är det en fördel om information om testamente, banktillgodohavanden/-skulder, försäkringar, medlemskap i organisationer och föreningar, prenumerationer och andra åtaganden finns samlad i ett dokument som vi kallar Livsarkivet.

Vill du vara säker på att dina efterlevande ska få tillgång till alla viktiga handlingar när de som bäst behöver det – ska du fylla i Livsarkivet nu direkt. Har du önskemål inför din egen begravning, när det gäller musik, tal, ceremoni osv – då är det i Livsarkivet du ska skriva ner det.

Vi förvarar och uppdaterar Livsarkivet

Den dagen du inte längre finns ser vi till att dina anhöriga får tillgång till ditt exemplar av Livsarkivet, där svaren finns på alla de frågor som uppstår. Du är välkommen in och hämta Livsarkivet så hjälper vi dig att fylla i, förvara och kontinuerligt uppdatera ditt exemplar. Du kan också välja attfylla i ditt exemplar av Livsarkivet direkt on-line på www.livsarkivet.se.